Download the Terms and Conditions in English

3D Orbit. Algemene Voorwaarden

Wij heten u welkom op de 3D Orbit-website, 3dorbit.nl. De website wordt beheerd door 3D Orbit (gezamenlijk “3D Orbit”, “wij”, “ons” of “onze”) die zich bevind in Unit A.06, Oudeweg 91-95, 2131 CC Haarlem, Nederland. Uw toegang tot en gebruik van de website en de services zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”).

 

Uw toestemming

Neem even de tijd om onze Algemene voorwaarden te lezen. Door de 3D Orbit-website en -service te gebruiken, erkent u dat u deze Algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, mag u de 3D Orbit Services en website niet gebruiken.

 

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, bij te werken of te wijzigen door een dergelijke herziene versie van deze Algemene voorwaarden achter de link “Algemene gebruiksvoorwaarden” onderaan elke pagina van deze pagina te plaatsen. Website. Als u de website blijft gebruiken nadat we de herziene algemene voorwaarden hebben gepubliceerd, betekent dit dat u gebonden bent aan de herziene algemene voorwaarden.

 

3D Print Service

Onze 3D prints service wordt gebruikt om fysieke 3D-modellen te maken op basis van digitale 3D-ontwerpen.

Het 3D-ontwerp (of ‘3D-bestand’ of ‘3D-model’) kan worden geüpload naar onze website, in 3D worden bekeken, gecontroleerd op printbaarheid, geoffreerd voor productie in verschillende materialen en bij ons worden besteld om te worden vervaardigd. Informatie- en technische datasheets voor de materialen en productietechnologieën zijn te vinden op de materialen pagina op onze website.

Tenzij anders vermeld tijdens het afrekenproces, worden alle kosten gefactureerd en geïnd door 3D Orbit. Als uw model niet te produceren is of functies heeft die kunnen leiden tot onbevredigende resultaten van het fabricageproces, nemen wij contact met u op en adviseren u de wijzigingen die moeten worden aangebracht. Als wijzigingen niet mogelijk zijn, kan een terugbetaling worden gegeven op voorwaarde dat niet met de productie is begonnen.

We gebruiken software van DigiFabster die uw model controleert op printbaarheid (‘health check’) en deze mogelijk automatisch repareert. Modellen die niet voldoen aan de gezondheidscontrole voor 3D-printen, moeten worden geïnspecteerd door een van onze deskundige 3D-ontwerpers. We kunnen – maar niet noodzakelijk – uw model repareren of wijzigingen aanbrengen waardoor het kan worden vervaardigd. De meeste 3D-bestanden vereisen eenvoudige bevestiging die binnen 10 minuten kan worden voltooid, dit wordt GRATIS verstrekt door 3D Orbit. Modellen die meer dan 10 minuten moeten worden gerepareerd, hebben mogelijk deskundige services nodig voor het herstellen van bestanden. 3D Orbit biedt alleen bestandsherstel diensten in combinatie met een bestelling van 3D-prints van het model. Door het aanschaffen van services voor het repareren van bestanden vermindert u de risico’s die verband houden met de mogelijke niet / beperkte printbaarheid van uw model en de beperkingen van de 3D-printtechnologie, die mogelijk tot onbevredigende resultaten van het 3D-printproces leiden, maar niet volledig.

Een model dat met succes onze controles op printbaarheid doorstaat, hetzij voor of na automatisch te zijn gerepareerd, is mogelijk nog steeds niet-maakbaar. We voeren routinecontroles uit op alle modellen en zullen u adviseren, maar we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of gemaakte kosten als het model functies heeft die niet voldoen aan de richtlijnen op onze “Design Guide” pagina op de 3D Orbit website.

 

CAD-ontwerp diensten

Onze CAD-ontwerpservice wordt gebruikt om 3D-bestanden van hoge kwaliteit te maken die zijn geoptimaliseerd voor 3D-printen.

 

Account voorwaarden

U moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn om deze Service te gebruiken. Als je jonger bent dan 18, mag je 3D Orbit alleen gebruiken met betrokkenheid van een ouder of voogd. U moet actuele, nauwkeurige identificatie, contact en andere informatie verstrekken die nodig kan zijn als onderdeel van het registratieproces en / of voortgezet gebruik van de Service. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw service wachtwoord en account, en bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die daaronder plaatsvinden. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het niet in stand houden van de beveiliging van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren of te beëindigen.

 

3D Print Service processen

 

01 Ontvang direct een offerte / e-mail offerte

Om een ​​3D-print van een 3D-model te bestellen of een offerte te ontvangen, moet u een 3D-bestand hebben. Hoewel we veel verschillende 3D-bestandsindelingen accepteren, heeft de bestandsextensie .stl de voorkeur. Als u meerdere delen heeft, exporteer dan elk deel als een afzonderlijk STL-bestand, multipart STL-bestanden zullen meer kosten. U begint met het uploaden van de 3D-bestanden naar de instant quote-tool op onze website of stuurt ons de bestanden via e-mail, als bijlage of via het contactformulier op onze website.

Met behulp van de tool voor directe offertes kunt u productspecificaties selecteren voor elk onderdeel dat u wilt bestellen. Deze omvatten de hoeveelheid, het materiaal, de afwerking en de doorlooptijd. Er kunnen ook aanvullende services zijn waaruit u kunt kiezen. Als u het bestand naar ons hebt gemaild, kunnen we u om meer informatie over de onderdelen vragen voordat we de productie specificaties voor u selecteren. Nadat al uw onderdelen productie specificaties hebben, vragen wij u om ons de informatie te verstrekken die wij nodig hebben voor de levering van het model. Houd er rekening mee dat de taal die tijdens het hele bestelproces moet worden gebruikt, Nederlands of Engels is. Offertes zijn 30 dagen geldig vanaf de datum van uitgifte.

 

02 Onacceptabele bestellingen, annulering van bestellingen door ons

Er kunnen technische of andere redenen zijn waarom we uw bestelling niet kunnen accepteren of moeten annuleren tijdens het gehele bestelproces, zelfs na onze acceptatie van uw bestelling. (Dergelijke redenen kunnen bijvoorbeeld zijn, maar niet beperkt tot, de uitvoerbaarheid van het model, de kenmerken van uw model, de bestemming van de levering die u in uw bestelling hebt aangegeven, enz.) In het geval dat we uw bestelling annuleren, neemt 3D Orbit contact met u op via e-mail. Functionerende wapens of onderdelen van wapens worden niet geprint. Onderdelen voor wapens die zijn verborgen of vermomd als andere onderdelen in een poging om deze regel te omzeilen, blijven de verantwoordelijkheid van de persoon (personen) die de bestanden uploaden en ze worden aansprakelijk gehouden voor juridische acties als gevolg van het printen. Onderdelen die als extreem aanstootgevend worden beschouwd, worden niet geprint.

 

03 Prijzen

De weergegeven prijzen zijn gebaseerd op het prijsschema van de doorlooptijd die u kiest en zijn alleen geldig voor het moment dat ze worden weergegeven. 3D Orbit behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen hebben echter geen effect op bestellingen die zijn voltooid voordat een nieuwe prijs wordt geboekt. We doen ons best om fouten in de prijsstelling te voorkomen. Als er echter een fout optreedt, zijn we niet gebonden aan ons aanbod en kunnen we de bestelling annuleren.

 

04 Betaling en prijs

Betaling dient volledig te geschieden voorafgaand aan het printen, tenzij een bestelling via e-mail als bulk wordt bevestigd, in welk geval 50% betaling vooraf kan worden gedaan en 50% bij voltooiing. Betaling dient volledig te geschieden voorafgaand aan levering. Doorlooptijden voor het printproces beginnen na voltooiing van de betaling en niet vanaf het moment van uploaden. De cut-off voor Express-bestellingen is betaling vóór 14.00 uur op weekdagen. De doorlooptijd voor bestellingen die na 14.00 uur worden betaald, begint op de volgende werkdag. Betaling dient te geschieden via een factuur per e-mail en dient te worden betaald per creditcard of bankoverschrijving. Indien betaling na levering is overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum of leverdatum. Als een betaling te laat is, wordt een basistarief van 8% toegevoegd voor transacties tussen bedrijven.

 

05 Acceptatie

Na het verzenden van uw bestelling, sturen wij u een orderbevestiging naar het e-mailadres waarmee u bent ingelogd of voorzien van de upload. De orderbevestiging is van kracht vanaf de datum waarop de orderbevestiging naar u is verzonden. Als we uw bestelling niet kunnen accepteren, nemen we per e-mail contact met u op. U moet de details in de bevestigingsmail verifiëren. Als er fouten zijn, moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@3dorbit.nl.

 

06 Wijzigingen in bestelling, inclusief bestanden toevoegen / bestanden wijzigen

Na de acceptatie en betaling van de bestelling kunnen er geen wijzigingen in de bestanden of processen plaatsvinden, behalve het toevoegen of verwijderen van Print Finishing. Als het bestand nog niet is afgedrukt, worden voor wijzigingen wijzigingen administratiekosten van € 10,00 in rekening gebracht die moeten worden betaald voordat de wijziging van kracht wordt.

 

07 Doorlooptijden

Doorlooptijden zijn slechts schattingen en NIET OP ENIGE MANIER gegarandeerd. Onregelmatige en onvoorspelbare factoren zoals machinestoring, stroomuitval en overmacht kunnen ertoe leiden dat bestellingen een aantal dagen worden uitgesteld. Als Express-bestellingen aanzienlijk langer duren dan verwacht, kan een gedeeltelijke terugbetaling worden gegeven ter waarde van een Economy-bestelling, maar worden geen volledige restituties gegeven. Er zijn geen doorlooptijd gerelateerde restituties voor Economy-bestellingen. Als u een deadline heeft, wordt u ten zeerste aangeraden om het Express-tarief te kiezen.

 

08 Verzending

Uw bestelling wordt afgeleverd op uw verzendadres of kan worden opgehaald, afhankelijk van de service die u kiest. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste verzendadressen en er worden geen terugbetalingen gedaan als onjuiste verzendadressen worden opgegeven. Alle pakketten worden verzonden in een beschermende doos en aangetekend verzonden. In het geval dat pakketten naar ons worden teruggestuurd, zullen we ze opnieuw verzenden, hoewel dit extra kosten met zich mee kan brengen. Controleer in geval van twijfel het afleveradres op een van de e-mails met update meldingen die u hebt ontvangen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door vertraging in verzending of levering. Wijziging van het verzendadres is toegestaan, maar uw model wordt achter in de wachtrij geplaatst om te worden afgedrukt en de levertijden beginnen vanaf de datum van de adreswijziging, tenzij anders vermeld.

 

09 Annulering van uw bestelling, teruggave van modellen

Vanwege de aard van onze Services kunt u uw bestelling niet annuleren nadat deze in productie is gegaan. Bestellingen die niet-restitueerbare artikelen bevatten, kunnen nog steeds worden geannuleerd, maar houd er rekening mee dat restitutie of annulering niet van toepassing is op artikelen in de bestelling die niet worden gerestitueerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw ontwerp als het niet werkt of niet voldoet aan het ontworpen doel, tenzij wat we bieden wezenlijk dimensioneel verschilt van wat ons in STL-formaat is geleverd.

 

10 Minimale gegarandeerde dikte

Onderdelen zijn gegarandeerd tot een minimale wanddikte van 1 mm. We zullen dingen afdrukken die dunner zijn dan 1 mm, maar dit is op eigen risico. Als deze in onze handen, uw handen, tijdens bezorging of verloren tijdens het reinigingsproces breken, worden deze niet gedekt of opnieuw afgedrukt. Hoewel we ons best doen om elk afzonderlijk model te controleren voor afdrukken, kunnen soms dunnere onderdelen worden gemist, 3D Orbit is niet verantwoordelijk als de onderdelen worden gemist en toch worden afgedrukt, wat resulteert in een defect of gebroken onderdeel.

 

11 Polijsten en spuiten/verven

Polijsten en spuiten/verven zijn aanvullende processen bij de vermelde productietijd en doorlooptijden. Als u akkoord gaat met het gebruik van een van deze services, accepteert u dat indien nodig 3 extra werkdagen per service kunnen worden toegevoegd.

 

12 Gebruik van externe bedrijven

In bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn dat 3D Orbit een extern bedrijf gebruikt om bestellingen of bepaalde aspecten van een taak uit te voeren. Bijv. werk afmaken. 3D Orbit kan niet verantwoordelijk worden gehouden als er problemen of langere doorlooptijden zijn veroorzaakt door het gebruik van deze derde partij. Hoewel we ernaar streven om taken binnen de aangegeven doorlooptijden te voltooien, kunnen we deze niet altijd garanderen.

 

13 Restitutie van productie run monster

Als u een productierun bij ons wilt plaatsen, maar eerst een monster nodig hebt, kunnen we een terugbetaling van de monster bestelling aanbieden tot een waarde van €40 exclusief verzendkosten, eenmaal een bestelling met een waarde van €500 en verzendkosten bij ons wordt geplaatst voor hetzelfde deel, kan een terugbetaling worden uitgegeven. Er is slechts 1 monster teruggave per bestelling toegestaan, het maximale restitutiebedrag is €40.

 

14 Vertragingen bij bestelling

In sommige zeer zeldzame omstandigheden kan er een vertraging zijn in uw bestelling, in deze omstandigheden kunnen er verschillende redenen zijn, waaronder, maar niet beperkt tot; falen van kwaliteitscontrole als gevolg van verkleuring of schade, machinestoring, stroomuitval en ‘Acts of God’. Als een of meer van deze problemen zich voordoen, zullen we de betreffende bestanden opnieuw afdrukken, maar dit kan de bestelling vertragen terwijl we wachten op de herdrukken. Aangezien deze problemen altijd onvoorzien zijn, aanvaardt 3D Orbit geen verantwoordelijkheid voor gemiste deadlines en is het niet verplicht om een ​​terugbetaling of enige vorm van compensatie aan te bieden.

 

15 Garantie

Aangezien 3D Orbit onafhankelijk is van het ontwerp van het onderdeel, biedt 3D Orbit GEEN garantie op onderdelen en verzekert het op geen enkele manier tegen ontwerp.

Hoewel 3D-prints een uitstekende en kosteneffectieve manier is om een ​​klein volume en eenmalige artikelen te produceren, is het onwaarschijnlijk dat de kwaliteit en prijs overeenkomen met die van in massa geproduceerde artikelen. Misverstanden over sterkte, oppervlakteafwerking en kosten vormen in geen geval een reden voor terugbetaling.

3D ORBIT GEEFT GEEN ANDERE GARANTIE DAN DIE UITDRUKKELIJK IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN IS GEMAAKT VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN.

CAD-ontwerp proces

01 Verplichtingen van de klant

De klant zal ons voorzien of helpen bij het verkrijgen van alle materialen, tekst of informatie die nodig zijn voor het verlenen van de diensten. We behouden ons het recht voor kosten in rekening te brengen voor het verwerven of wijzigen van dergelijk materiaal, tekst of informatie als deze door de klant niet zijn verstrekt of als de instructies van de klant onjuist of onvolledig zijn.

De Klant zal alle specificaties, ontwerpen en bewijzen die door ons worden verstrekt beoordelen en tijdig feedback en / of goedkeuring geven.

De Klant zal dergelijke specificaties, ontwerpen en bewijzen die door ons worden verstrekt grondig controleren voordat hij zich erop aanmeldt. Zodra de schriftelijke goedkeuring is gegeven, heeft de Klant geen verdere gelegenheid meer om wijzigingen aan te brengen in het eindproduct en zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die later in het eindproduct worden ontdekt. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor eventuele ontevredenheid van de klant over het product wanneer het eindproduct wordt geproduceerd in overeenstemming met de afgetekende specificatie. Alle wijzigingen die we vervolgens overeenkomen, zijn naar eigen goeddunken en we behouden ons het recht voor deze in rekening te brengen. Eventuele claims voor schade of kort geleverde goederen moeten binnen zeven dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden ingediend. Informatie die van de klant wordt verzonden over specificatie, wijziging of algemene productinformatie moet via e-mail worden verzonden en niet in schriftelijke of mondelinge vorm. Fouten die voortvloeien uit informatie in niet-e-mail van, worden niet gedekt voor restitueerbare of gratis wijzigingen van zowel digitale als fysieke werken.

 

02 Intellectuele eigendom

De Klant verklaart en garandeert aan 3D Orbit dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, handelsmerken of ander materiaal dat aan 3D Orbit wordt geleverd of bekendgemaakt, eigendom zijn van de Klant of dat de Klant toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar om elk van die elementen te gebruiken elementen en dat 3D Orbit het gebruik van dergelijk materiaal geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. 3D Orbit zal de relevante bestuursorganen informeren in het geval dat het in bezit is van een illegaal beeld. Elk product geproduceerd door 3D Orbit voor de Klant met behulp van of bevattende door de Klant geleverde of bekendgemaakte informatie die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij blijft de aansprakelijkheid van de Klant en de Klant zal de 3D Orbit schadeloos stellen en schadeloos stellen voor verlies, schadeclaim of kosten voortvloeiend uit een dergelijke inbreuk. Wanneer alle bedragen die krachtens deze overeenkomst aan ons verschuldigd zijn, zijn ontvangen, zal 3D Orbit aan de klant alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten) in het eindproduct toewijzen die ons eigendom zijn en kunnen worden overgedragen. Alle afbeeldingen, tekst, lay-outs, website scripts en broncode die verschijnen op of gekoppeld zijn aan onze websites zijn auteursrechtelijk beschermd door 3D Orbit. Alle media die op onze websites worden gepubliceerd, blijven het intellectuele eigendom van 3D Orbit. 3D Orbit heeft het recht om de naam en het logo van de klant royalty vrij te gebruiken in zijn eigen marketingmateriaal.

 

03 Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen of diensten die worden verkocht of geleverd door 3D Orbit blijven ons eigendom totdat de volledige betaling is gedaan. Hoewel het intellectuele eigendom van bestanden in eigendom is van de klant, blijven de geproduceerde gegevensbestanden en tekeningen eigendom van 3D Orbit totdat een vrijgave tarief is overeengekomen. Deze vergoeding is naar ons goeddunken, hoewel onze standaard vrijgave kosten tweemaal zo hoog zijn als de kosten van het CAD-werk en een extra kostenpost zijn voor die van het CAD-werk zelf.

 

04 Functionaliteit van digitale ontwerpen gemaakt door 3D Orbit

Alle ontwerpen zijn naar ons beste weten en kunnen, maar met prototyping kan dit enkele pogingen kosten om een ​​artikel te produceren dat geschikt is voor het doel. Nadat de klant akkoord is gegaan met digitale items, draagt ​​3D Orbit geen verantwoordelijkheid voor de pasvorm, vorm en functionaliteit van de geproduceerde onderdelen. Wijzigingen en toekomstige afdrukken zijn onderworpen aan standaard onze te betalen tarieven.

 

05 Garanties en verplichtingen

3D Orbit garandeert dat naar beste weten en overtuiging het eindproduct geen inbreuk zal maken op rechten van derden of op enigerlei wijze in strijd zal zijn met Nederlands recht. Alle andere garanties of verklaringen, expliciet, impliciet of wettelijk, met betrekking tot onze service, inclusief, zonder beperking, impliciete garanties van verkoopbaarheid, nauwkeurigheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk worden hierbij uitgesloten voor zover maximaal toegestaan ​​door wet. Geen mondelinge of schriftelijke informatie of advies door ons gegeven zal een garantie creëren. De maximale totale aansprakelijkheid van 3D Orbit jegens de Klant onder deze overeenkomst zal in geen geval een bedrag overschrijden dat gelijk is aan het totale bedrag dat de Klant daadwerkelijk heeft betaald op grond van deze overeenkomst. In geen geval is 3D Orbit jegens de Klant aansprakelijk voor enig verlies van zaken, verlies van kansen, winst of goodwill of voor enig ander indirect of gevolgschade of welke schade dan ook. Dit is zelfs van toepassing als een dergelijk verlies redelijkerwijs te voorzien was of als we op de hoogte waren gebracht van de mogelijkheid dat de Klant een dergelijk verlies leed. De Klant zal 3D Orbit schadeloos stellen en blijven vrijwaren van en tegen alle schade, verlies, kosten, uitgaven (inclusief gerechtelijke kosten en onkosten) en aansprakelijkheid, civiel of strafrechtelijk die we kunnen oplopen of lijden als gevolg van een handeling, verwaarlozing of verzuim van de Cliënt of zijn agenten, werknemers of licentienemers, of de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

06 Vertrouwelijke informatie

De partijen komen overeen om als geheim en vertrouwelijk te behandelen en niet op enig moment om welke reden dan ook tijdens of na de beëindiging van de overeenkomst om bekend te maken of toestemming te geven om openbaar te worden gemaakt of gebruik te maken van vertrouwelijke informatie over het bedrijf van de andere die ze in de loop van de cursus kunnen verkrijgen van de overeenkomst. De bovenstaande beperkingen vormen geen beletsel voor: (a) de openbaarmaking van informatie indien wettelijk vereist; of (b) de openbaarmaking van informatie die zich al in het publieke domein bevindt anders dan door ongeoorloofde openbaarmaking door de Consultancy.

 

Gebruik van de 3D Orbit-website

Copyright en alle andere eigendomsrechten op de inhoud van de website (inclusief maar niet beperkt tot software, audio, video, tekst en foto’s en exclusief alle door gebruikers gegenereerde inhoud) berust bij 3D Orbit of zijn licentiegevers. Alle rechten op de inhoud die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn voorbehouden. Tenzij anders bepaald, mag de inhoud die op deze website is gepubliceerd, in ongewijzigde vorm worden gereproduceerd of verspreid voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik van de inhoud, inclusief maar niet beperkt tot distributie, reproductie, aanpassing, weergave of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 3D Orbit is ten strengste verboden. U stemt er ook mee in dat u geen robot, spider, ander geautomatiseerd apparaat of handmatig proces zult gebruiken om inhoud van de Service te controleren of te kopiëren. Onze rechten omvatten rechten op (i) de Service die door ons is ontwikkeld en verstrekt; en (ii) alle software die aan de Service is gekoppeld. Alle auteursrechten en andere eigendom- kennisgevingen blijven behouden op alle reproducties.

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder controle staan ​​van 3D Orbit. 3D Orbit is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. 3D Orbit biedt dergelijke links alleen voor uw gemak, en het opnemen van een link naar dergelijke websites betekent niet dat 3D Orbit de inhoud van dergelijke websites goedkeurt.

Aangezien de 3D Orbit Service een webgebaseerde service is, kan deze tijdelijk worden onderbroken. Van tijd tot tijd werken we ook onze website bij, waardoor de website gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is. We zullen proberen ervoor te zorgen dat de website betrouwbaar en consistent werkt, maar we garanderen niet dat de website ononderbroken en zonder fouten zal werken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt als gevolg van een onderbreking van de website, opschorting van uw toegang tot de website.

 

Door gebruikers gegenereerde content

De term “door gebruikers gegenereerde content”, wanneer gebruikt in deze algemene voorwaarden, betekent alle content die door u naar de website is geüpload, inclusief maar niet beperkt tot alle geüploade 3D-ontwerpen, afbeeldingen van uw 3D-objecten, afbeeldingen van elk model, opmerkingen op de website , specificaties in uw bestelling en het afgedrukte model dat we voor u maken op basis van uw door gebruikers gegenereerde inhoud. Alle door gebruikers gegenereerde inhoud mag geen beledigende, intimiderende, bedreigende, lasterlijke, obscene, frauduleuze, misleidende, misleidende, pornografische, illegale of onwettige informatie zijn of bevatten die mogelijk inbreuk maakt op of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten.

Intellectuele eigendomsrechten zijn auteursrechten, octrooien, geregistreerde ontwerpen, ontwerprechten, handels merken, handelsgeheimen of andere eigendom- of industriële rechten.

3D Orbit is niet verplicht om de door gebruikers gegenereerde content te beoordelen en kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de door gebruikers gegenereerde inhoud.

ALLE gegevens die door u zijn gemaakt / geleverd, blijven uw eigen intellectuele eigendom, tenzij u ons uw toestemming verleent om afbeeldingen en informatie van uw onderdelen te verspreiden en te delen, dit omvat niet de distributie van de 3D-bestanden die u ons hebt verstrekt. Door uw bestelling te betalen, gaat u ermee akkoord dat we indien nodig uw 3D-gegevens kunnen uitbesteden aan een van onze zorgvuldig geselecteerde partners, die zelf vallen onder de onze en hun eigen geheimhoudingsovereenkomsten die ze niet kunnen gebruiken van uw gegevens zonder u eerst om toestemming te vragen.

 

Door in te stemmen met onze service ‘Social Postage’ * gaat u ermee akkoord dat 3D Orbit afbeeldingen van uw bestanden mag weergeven en distribueren, maar niet de 3D-gegevens zelf, via een van onze kanalen, dit omvat onze website en sociale mediakanalen, maar het is niet beperkt tot deze methoden. Door akkoord te gaan met deze service, hoeven we niet om uw schriftelijke toestemming te vragen om afbeeldingen van uw bestanden te verspreiden via een van onze kanalen en kunt u niet vragen om foto’s te verwijderen nadat er iets live is gegaan.

* (De Social Postage-knop betekent dit dat als 3D Orbit besluit om afbeeldingen van uw onderdelen op welke manier dan ook te gebruiken, u uw verzendkosten terug krijgt, dit is naar eigen goeddunken).

 

Intellectuele eigendomsrechten van 3D-ontwerpen / modellen / prints

U, als ontwerper, behoudt AL uw intellectuele eigendomsrechten in uw 3D-ontwerp, inclusief en zonder beperking enige en afgeleide werken zoals 3D-renderingen. Met uitzondering van de hieronder gespecificeerde rechten en licenties, zal 3D Orbit uw 3D-ontwerp of afgeleiden daarvan NIET gebruiken, wijzigen, weergeven of verspreiden. Door uw 3D-ontwerp te uploaden, garandeert u dat het uw originele creatie is en niet gekopieerd is van een derde partij en / of entiteit of dat u de intellectuele eigendomsrechten van het ontwerp bezit. U garandeert dat uw door gebruikers gegenereerde inhoud geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Mocht toch door uw gebruiker gegenereerde inhoud inbreukmakend en / of in strijd met enige wet blijken te zijn, dan verdedigt u 3D Orbit tegen claims van derden en bent u aansprakelijk voor alle (directe en indirecte) schade en kosten die door 3D Orbit zijn gemaakt met betrekking tot op dergelijke claims.

We behouden ons het recht voor om elke bestelling te beoordelen en te weigeren wanneer deze, naar eigen goeddunken, inbreuk lijkt te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. We tekenen graag geheimhoudingsovereenkomsten waar nodig.

 

Toestemming voor gebruik van persoonlijke gegevens

Door onze Services te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat 3D Orbit persoonlijke gegevens over u mag verzamelen en gebruiken. Dergelijke informatie die via deze website wordt verzameld, wordt alleen gebruikt voor onze eigen administratie en zal nooit zonder toestemming aan derden worden verzonden, verkocht of verspreid.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de volledige omvang van onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de 3D Orbit diensten. Behalve zoals hieronder uiteengezet, zijn er geen garanties, voorwaarden of andere voorwaarden die bindend zijn voor ons met betrekking tot de levering van diensten, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Algemene Voorwaarden. Elke garantie, voorwaarde of andere voorwaarde die voortvloeit uit of in verband staat met de Services of de geleverde modellen en die anderszins geïmpliceerd is in of opgenomen is in deze Voorwaarden door de wet, het gewoonterecht, de wetten die van toepassing zijn in het land waar u de Services hebt besteld of anderszins (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke geïmpliceerde voorwaarde met betrekking tot de kwaliteit, geschiktheid voor het doel, redelijke zorg en vaardigheid), wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3D Orbit zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies van tijd, verlies van producten, verlies van gegevens, verlies van gegevens of voor enige vorm van activiteit, SPECIAAL, BESTRAFFENDE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONGEACHT OF DEZE IS ONTSTAAN DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK, GARANTIE OF ANDERSZINS.

 

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord 3D Orbit, haar partners, filialen, distributeurs, dealers, agenten en haar en hun medewerkers te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, schade en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met vorderingen die voortvloeien uit uw inbreuk op deze Algemene Voorwaarden.

 

Wijziging van de Website, de Diensten en deze Voorwaarden

3D Orbit behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de Website, de Diensten en deze Voorwaarden. Dergelijke gewijzigde Voorwaarden zullen van kracht zijn op het moment dat ze op deze Website worden geplaatst en zullen geen effect hebben op de verkopen die vóór deze plaatsing zijn voltooid. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om kennisgevingen te plaatsen met betrekking tot eventuele wijzigingen van deze Voorwaarden. Controleer regelmatig de Algemene Voorwaarden die op deze Website worden gepubliceerd om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van alle voorwaarden die op de Website en de Dienst van toepassing zijn.

 

Diversen

Deze Algemene Voorwaarden, samen met de Privacy Verklaring en alle andere beleidslijnen, richtlijnen of FAQ’s geplaatst door 3D Orbit, vormen de volledige en exclusieve overeenkomst met betrekking tot het onderwerp hiervan, die elk voorstel of voorafgaande overeenkomst, mondeling of schriftelijk, en alle andere communicatie tussen u en 3D Orbit vervangt. Geen enkele wijziging van deze voorwaarden is bindend voor 3D Orbit, tenzij schriftelijk en ondertekend door 3D Orbit. Indien een bepaling nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling slechts worden herzien voor zover dat nodig is om deze afdwingbaar te maken, en de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling zal geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze voorwaarden.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden of de diensten, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@3dorbit.nl. ERVAART U PROBLEMEN MET ONZE SITE OF DE DIENSTEN DIE WIJ AANBIEDEN, NEEM DAN CONTACT MET ONS OP EN WE ZULLEN ONS UITERSTE BESTE DOEN OM HET PROBLEEM ZO SNEL MOGELIJK VAST TE STELLEN EN OP TE LOSSEN. GEZIEN WIJ ONZE DIENSTEN CONSTANT WILLEN VERBETEREN, STELLEN WE ALLE  FEEDBACK OP PRIJS. 3D ORBIT KAN CONTACT MET U OPNEMEN OM U TE VRAGEN OVER UW ERVARINGEN MET ONS.

 

 

Meer informatie of een vrijblijvende offerte

Wil je meer informatie over de diensten van 3D Orbit of wil je vrijblijvend een offerte opvragen?

Over 3D Orbit

Wij zijn gevestigd op het MAAK terrein in Haarlem en leveren op een kosten efficiënte manier 3D Print Services. Zowel FDM als SLA prints tot maximaal 1 m³. Wij helpen u met de juiste combinatie van materialen en printers om uw product in de meest optimale omstandigheden te realiseren. 

Locatie

Contact Informatie

Oudeweg 91-95
Unit A.06
2031 CC Haarlem

+31 85 004 3827
info@3dorbit.nl